Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji uživatelů nakladá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí. V případě souhlasu kupujícího si firma vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novinkách. Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám.